via Zaccherini Alvisi 2 – Bologna

via Vancini 11 – Bologna

via Strada Maggiore 31

via San Luca 9 – Bologna

via Sabotino 8-10 – Bologna

via San Donato 152-154-156 – Bologna

via Allende 1-3 – Bologna

via Pomponazzi 4-20 – Bologna

via Murri 171-177 – Bologna

via Massone 1 – Bologna